Opis projektu

„Techniczna PObudka - program rozwoju zainteresowań technicznych dzieci i młodzieży z regionu brzeskiego” to projekt realizowany przez Wydział Ekonomii i Zarządzania Politechniki Opolskiej.

Jest to cykl zajęć edukacyjnych dla dzieci, takich jak: wykłady, warsztaty, pokazy laboratoryjne na wzór zajęć dydaktycznych dla studentów, które na co dzień praktykowane są w Politechnice Opolskiej. Uzupełnieniem powyższych form, które jednoznacznie kojarzą się z zajęciami na uczelni wyższej, będzie realizacja dodatkowego zadania tj. nowatorskiej formy przeprowadzenia warsztatu - gry symulacyjnej. Celem zaprezentowania i zapoznania Młodych Odkrywców z jak najszerszym obrazem środowiska akademickiego Politechniki Opolskiej dzieci zaproszone zostaną także do zwiedzania II Kampusu Politechniki Opolskiej. Projekt przeznaczony jest dla 75 dzieci w wieku 10 – 12 lat. Wszystkie zajęcia prowadzone będą w sposób przystępny dla Młodego Słuchacza, z zapewnieniem najwyższych form atrakcyjności zajęć.

Zajęcia w ramach projektu „Technicza PObudka” są bezpłatne.

Projekt dofinansowany w ramach programu pod nazwą „Uniwersytet Młodego Odkrywcy”, ustanowionego Komunikatem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 24 sierpnia 2016 r. o ustanowieniu programu pod nazwą „Uniwersytet Młodego Odkrywcy” (M. P. z 2016 r. poz. 871).