Kontakt

Koordynator projektu: dr hab. inż. Anna Król, prof. PO


Osoby do kontaktu w sprawach projektu: