Nauka

Rozwój zainteresowń
technicznych dzieci i młodzieży

technika

Najnowsze rozwiązania
i technologie przyszłości

wiedza

Specjalnie przygotowane wykłady, warsztaty i pokazy laboratoryjne

kadra

Doświadczeni naukowcy z Politechniki Opolskiej